Saneringswerkzaamheden

Water)bodemsaneringen worden door ons uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000. Als sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dan is vanaf de eerste m3 die ontgraven wordt het certificatieschema onder BRL SIKB 7000 van toepassing. De Circulaire bodemsanering geeft aan dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging zodra sprake is van meer dan 25 m3 bodemvolume grond of 100 m3 bodemvolume grondwater die met één of meerdere stoffen verontreinigd is tot boven de interventiewaarde. Ongeacht de hoeveelheid grond die wordt ontgraven of grondwater dat wordt onttrokken, is dan per definitie sprake van een (sanerings)handeling onder de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming. Daaruit volgt dat een Wbb-saneringsplan of BUS-melding noodzakelijk is, waaraan ook de erkenningsplicht voor de uitvoering van de bodemsanering onder de BRL 7000 is gekoppeld. Het moet wel echt gaan om een sanering: opdrachtgevers en overheden vragen ook voor ander grondwerk vaak om een certificaat voor BRL SIKB 7000. Nederland ’81 is dus gecertificeerd en erkend. BRL 7001 staat voor landbodemsanering met conventionele methode en 7004 is de categorie tijdelijke uitplaatsing.