Certificaten

Certificaten zijn tegenwoordig een belangrijk onderdeel om de kwaliteit aan te tonen. Nederland ’81 beschikt over verschillende certificaten die de werkzaamheden overkoepelen. Klik op onderstaande afbeeldingen om de certificaten via de website te bekijken. Wanneer u er één wilt downloaden kunt u deze daaronder downloaden!

 

Certificaat KIWA ISO 9001: download
Certificaat KIWA VGM-beheerssysteem VCA**: download
Certificaat KIWA proces – Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem: download

CO2 prestatieladder

Het beleid met betrekking tot CO2 reductie heeft vorm gekregen aan de hand van de CO2 Prestatieladder. De belangrijkste documenten zijn op deze pagina weergegeven alsmede op de site van SKAO.

A. Inzicht

3.A.0 CO2 footprint 2020

download
B. Reductie

3.B.2 Reductiedoelstellingen / Energie Management Actieplan

download
C. Communicatie

3.C.1 Nieuwsbrief 1 van 2021

3.C.1 Nieuwsbrief 2 van 2021

3.C.1 Nieuwsbrief 3 van 2021

3.C.1 Nieuwsbrief 4 van 2021

 

download

download

download

download

D. Participatie

3.D.1 Initiatief Nederland ‘81

download
CO2 prestatieladder certificaat geldig tot 03-06-2024 download